Arbeidsparticipatie ouders

De Beleidsonderzoekers doen onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn voor het bevorderen van arbeidsparticipatie van ouders met kinderen met een ernstig verstandelijke meervoudige beperking.

Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking ((Z)E(V)MB) hebben een zware zorgtaak. De invulling van hun eigen leven (gezinsleven, partnerrelatie en maatschappelijke participatie) wordt hierdoor voor een groot deel bepaald en meestal beperkt. Ook het leven van de broertjes en zusjes wordt er zeer sterk door beïnvloed. Uit onderzoek van de werkgroep “Wij zien je wel” bleek dat het heel ingewikkeld is voor ouders van kinderen met (Z)E(V)MB om actief te blijven op de arbeidsmarkt. De oplossingen die zij vinden zijn daarnaast niet altijd gunstig voor hun financiële positie op de langere termijn.

De werkgroep “Wij zien je Wel” is in september 2017 ingesteld door het ministerie van VWS. De ambitie van de werkgroep is een betere kwaliteit van leven voor gezinnen met een kind met ZEVMB. Een volwaardige en passende arbeidsparticipatie van de betreffende ouders, met een stevige financiële basis als gevolg, zal kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van deze gezinnen.

De Beleidsonderzoekers doen, samen met Slim Beleid en Andriessen Arbeidsparticipatie, onderzoek naar mogelijkheden die er zijn voor het bevorderen van arbeidsparticipatie van ouders met een kind met een ernstig verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking.

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Hier vindt u meer informatie over wie we zoeken en hoe u zich kunt aanmelden.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam