No-riskpolis relatief onbekend

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de bekendheid van de no-riskpolis vergroten. Uit een rapport van De Beleidsonderzoekers en SEO Economisch Onderzoek blijkt dat slechts 16% van de werknemers met een arbeidsbeperking weet dat ze onder de no-riskpolis vallen. Iets meer dan de helft van de werkgevers kent het instrument.

De no-riskpolis is een instrument voor werknemers met een arbeidsbeperking of een ziekte. Het instrument houdt in dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewetuitkering van UWV kan krijgen als hij ziek wordt. Dit heeft tot doel om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of houden.

Uit het onderzoek blijkt dat de no-riskpolis in een kwart van de gevallen effectief is in het over de streep trekken van werkgevers om sollicitanten met een arbeidsbeperking aan te nemen. Ongeveer driekwart van deze sollicitanten zou sowieso worden of zijn aangenomen, ook zonder dat er sprake zou zijn van een no-riskpolis. Dit blijkt zowel uit een rechtstreekse bevraging van werkgevers die een sollicitant met een no-riskpolis hebben aangenomen als uit een vignettenanalyse waarbij werkgevers een keuze moesten maken uit fictieve kandidaten met en zonder no-riskpolis. Een cruciale voorwaarde voor deze hoofdconclusie is dat werkgevers weten dat de no-riskpolis bij een specifieke sollicitant of werknemers van toepassing is.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de arbeidsbeperking van werknemers of sollicitanten uit de doelgroep van de no-riskpolis relatief vaak ter sprake komt. Een meerderheid (65%) van de werknemers heeft zelf als eerste iets tegen de werkgever verteld over de arbeidsbeperking of ziekte, vaak al voor of tijdens het sollicitatiegesprek. Volgens werknemers vraagt de werkgever ook relatief vaak (60%) naar de arbeidsbeperking of ziekte.

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart