2021 was net als 2020 een bewogen jaar. Corona was, en is, nog steeds onder ons, waardoor ons werk voor een aanzienlijk deel wederom online plaatsvond. Dat wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten. Het werk van (de) beleidsonderzoekers ging onverminderd door. Typerend voor ons werk in het afgelopen jaar was het uitblijven van een missionair kabinet. Het Rijk was minder vaak opdrachtgever. Tegelijk zagen we vaker andere opdrachtgevers, waaronder gemeenten, brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders. Het is goed om te zien dat dat we ook buiten Den Haag steeds beter te vinden zijn.

De Beleidsonderzoekers evalueren het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onlangs is het eerste evaluatierapport gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het behoorlijk ingewikkeld kan zijn om invulling te geven aan de evidence-based werkwijze van het programma. Vijf lessen over ‘evidence-based policymaking’ van het programma VIA.