Evaluatie werkwijze doelmatigheid SBB resulteert in taskforce

Naar aanleiding van onderzoek door De Beleidsonderzoekers naar de werkwijze doelmatigheid heeft SBB een taskforce ingesteld. De taskforce heeft als de taak de samenwerkingsafspraken tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven over doelmatigheid toekomstgerichter en werkbaarder te maken. Voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher gaat deze takforce leiden.

Volgens Asscher is de doelmatigheid van het beroepsonderwijs een belangrijke opgave voor Nederland: “Hoe zorgen we ervoor dat we onze jongeren de beste kansen bieden? Hoe zorgen we dat we de vakmensen van de toekomst opleiden?” De taskforce bestaat naast Asscher uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs en externe deskundigen. De taskforce krijgt vanuit het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven de volgende opdrachten mee:

  1. Kom met een heldere, gedragen definitie van het begrip doelmatigheid
  2. Kom met een toekomstgerichte, werkbare werkwijze Doelmatigheid 2.0
  3. Zorg voor heldere handvatten, waarmee beroepsonderwijs en bedrijfsleven volgens die werkwijze gezamenlijk kunnen handelen

Deze opdrachten vloeien voort uit een midterm review van de werkwijze doelmatigheid, uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers. Het doel van de midterm review was een voorlopig inzicht te geven in de toepassing, werking, doelmatigheid en effectiviteit van de werkwijze doelmatigheid in de periode 2018 tot heden, en tevens aanbevelingen te doen om de werkwijze verder te optimaliseren en/of alternatieven aan te dragen voor de huidige werkwijze.

Gedurende het onderzoek hebben De Beleidsonderzoekers gesproken met betrokkenen op verschillende niveaus van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Daaruit bleek dat partijen positief zijn over het feit dat het thema doelmatigheid door de werkwijze wordt geagendeerd. Dat wil niet zeggen dat men ook tevreden is over hoe de werkwijze in de praktijk functioneert. Zo verloopt het gesprek tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven niet altijd constructief en zijn partijen ontevreden over de doeltreffendheid van de werkwijze. De werkwijze is daarnaast ontoereikend gebleken in het adresseren van tekorten op de arbeidsmarkt. Naar de toekomst kijkend hebben de Beleidsonderzoekers vier denkrichtingen geformuleerd:

  1. Doorgaan met de huidige werkwijze
  2. Volledig stoppen met de werkwijze
  3. Bindende afspraken in de huidige werkwijze
  4. Een nieuwe toekomstgerichte werkwijze implementeren.

De taskforce lijkt met hun werkwijze doelmatigheid 2.0 af te stevenen op een uitwerking van denkrichting 4. Het is aan Lodewijk Asscher en zijn collega’s om deze denkrichting verder uit te diepen en van handvatten te voorzien.

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart