Grip op gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling maakt het mogelijk dat sociale zekerheidswetten efficiënt zijn uit te voeren. De organisaties BWKI (onderdeel van UWV) en Inlichtingenbureau (IB) spelen hierin een belangrijke rol. Naar aanleiding van de evaluatie van de wet SUWI wenste het ministerie van SZW meer inzicht in de positionering en sturing van deze organisaties.

Het ministerie van SZW formuleerde de volgende hoofdvraag voor het onderzoek: “Op welke wijze kan de governance van het Inlichtingenbureau en het BKWI het meest optimaal vorm worden gegeven, rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen voor wat betreft rollen, taken en stakeholders?”

De Beleidsonderzoekers voerden dit project in samenwerking met Andersson Elffers Felix en Hooghiemstra en Partners uit.

In het rapport werken we drie overkoepelende ontwikkelingen uit die van belang zijn voor de context en het nadenken over aanpassingen in de governance van IB en BKWI:

  1. Het takenpakket van BKWI en IB is in de afgelopen jaren fors verbreed
  2. In politiek en maatschappij wordt steeds kritischer gekeken naar gegevensuitwisseling
  3. Er zijn plannen voor een fundamenteel andere inrichting van gegevensuitwisseling

Vervolgens analyseren we de knelpunten die er bestaan voor beide organisaties afzonderlijk en die overkoepelend voor het stelsel gelden. We lopen gestructureerd mogelijke oplossingen langs en geven advies over zowel BKWI als IB als over de regie door het ministerie van SZW.

Ons rapport werd met de stand van de uitvoering in januari 2023 naar de Kamer gestuurd en is hier te lezen.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam