Huisvesting van vergunningshouders

Hoe zorg je ervoor dat vluchtelingen snel huisvesting krijgen, maar wel op de plek waar hun kansen op een succesvolle start in Nederland het grootst zijn? Daarvoor is de Kansrijke Koppeling bedacht, het idee om bij huisvesting rekening te houden met opleiding, arbeidsmarktperspectieven en netwerk van de vergunninghouder.

Het idee is simpel en spreekt tot de verbeelding, maar hoe maak je er een soepel lopend proces van? Dat onderzochten De Beleidsonderzoekers samen met Gregor Walz van Verwonderzoek. Het proces wordt uitgevoerd door het COA met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor dit project bezochten we een flink aantal asielzoekerscentra in heel Nederland. We spraken daar met de medewerkers van de asielzoekerscentra en met mensen die net te horen hadden gekregen dat ze een vergunning zouden krijgen om zich te vestigen in Nederland. Ook spraken we met medewerkers van gemeenten en regievoerders van het COA die vergunninghouders koppelen aan een gemeente. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in ons rapport “De Mens centraal?”

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam