Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

Lennart is sinds 2005 actief als beleidsonderzoeker en projectleider op het brede terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. Hij heeft meer dan honderd onderzoeksprojecten uitgevoerd en begeleid, zowel projecten met een kwantitatief karakter als projecten met een kwalitatief karakter. De aanpak van Lennart is te typeren als analytisch, tactvol en klantgericht. Zijn doorzettingsvermogen komt goed van pas bij complexe projecten.

Achtergrond

Lennart studeerde in 2004 af als maatschappijhistoricus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte als beleidsonderzoeker bij Research voor Beleid en werd in 2008 projectleider/accountmanager bij Panteia. In 2016 richtte hij samen met Mirjam Engelen en Peter Donker van Heel De Beleidsonderzoekers op. Lennart werkt in opdracht van ministeries (vooral SZW, maar soms ook VWS, OCW en BZK), gemeenten, arbeidsmarktregio’s, adviesorganen, werkgevers- en werknemersorganisaties, paritaire organisaties zoals O&O-fondsen en uitvoeringsorganisaties zoals UWV.

Expertise

  • Re-integratie en participatie
  • Arbeidsmarktbeleid
  • De factor arbeid
  • Integratie en samenleving
  • Gezond en veilig werken
  • Schuldhulpverlening en armoedebeleid
  • Evaluatie-onderzoek
  • Gedragsverandering en beleidstheorieën

De Beleidsonderzoekers

Klanten vragen om een grote betrokkenheid, om specialisten die het werk ook zelf uitvoeren. Werken bij De Beleidsonderzoekers geeft hem de ruimte en energie om klanten het beste te bieden.