Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

Mirjam houdt ervan te komen tot een goede samenwerkingsrelatie met de klant, waarbij heldere communicatie van groot belang is. In vrijwel elk project waaraan ze werkt, heeft ze te maken met verschillende belangen van betrokken partijen, naast opdrachtgevers zijn dit bijvoorbeeld vaak ook werkgevers- en werknemersorganisaties of belangenorganisaties. Ze is gewend hiermee om te gaan en ze heeft snel inzicht in het krachtenveld van belangen. Vervolgens neemt ze een neutrale en onafhankelijke positie in.

Achtergrond

Na een studie sociale- en organisatiepsychologie was Mirjam werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit Leiden. Tussen 1997 en 2016 werkte zij bij Research voor Beleid en Panteia. In 2016 startte zij, met partners Peter en Lennart, De Beleidsonderzoekers. Zij was verantwoordelijk voor meer dan honderd kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, vrijwel allemaal op het terrein van werk en inkomen. Tot haar klantenkring behoren onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en diverse gemeenten en brancheorganisaties.

Expertise

  • Re-integratie en participatie
  • Arbeidsverhoudingen
  • Gezond en veilig werken
  • Uitkeringen en pensioenen
  • Integratie en samenleving
  • Emancipatie

De Beleidsonderzoekers

Onderzoek doen draait om vertrouwen. Het vertrouwen dat u in een onderzoeker stelt. Mirjam richt zich op de klant, de vraag van de klant en het beste eindresultaat. Dit doet zij als onderzoeker, projectleider, trainer of adviseur. Zo zorgt zij voor uiterst tevreden klanten.