Onderzoek naar arbeid in een driehoeksrelatie

In 1998 en 1999 zijn de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Wfz, 1999) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi, 1998) ingevoerd. Deze hadden tot doel duidelijkheid te geven over de juridische status van uitzenden en andere vormen van arbeid in een driehoeksrelatie (werkende, inlener en bemiddelaar).

In de twee decennia sinds de invoering van beide wetten zijn in de praktijk verschillende arbeidsvormen ontstaan. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Beleidsonderzoekers gevraagd onderzoek te doen met als hoofdvraag of het wettelijk kader van destijds voldoende was en is om uitzendwerk en andere driehoeksrelaties in goede banen te leiden. Tussen juni en november 2019 voeren we dit onderzoek uit, in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, Mediad en de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter