Beschut werk bij reguliere werkgevers

WAT?

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid wil graag meer zicht krijgen op de ervaringen van gemeenten en werkgevers met het creëren van beschut werk bij reguliere werkgevers en sociale ondernemingen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren dit onderzoek uit waarbij de ervaringen van gemeenten, werkgevers en werknemers centraal staan. Dit doen we door een aanpak met daarin casestudies van werkplekken van mensen die een indicatie beschut werk hebben en die werken bij een reguliere werkgever. Voorafgaand aan de casestudies hebben we stakeholders gesproken.

VOOR WIE?

Het rapport is bedoeld om werkgevers en gemeenten inspiratie te bieden wanneer zij aan de slag gaan met het creëren van werk voor mensen met een indicatie beschut werk. Het rapport is hier te vinden.