Arbeidsmarkt agrarische en groene sectoren

WAT?

Sociale partners in de agrarische en groene sectoren, verenigd in Colland, hebben opdracht gegeven tot een arbeidsmarktonderzoek. Het betreft een complexe sector met 19 deelsectoren.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden het onderzoek uit in samenwerking met Panteia en het Leids Onderzoekscollectief. Een representatief beeld van de vraagkant van de arbeidsmarkt is verkregen door middel van een telefonische enquête onder ruim 5.000 werkgevers.

VOOR WIE?

Sociale partners gebruiken het onderzoek als onderbouwing voor het eigen sectorale arbeidsmarktbeleid.