Arbeidsmarkt bos- en natuurbeheer

WAT?

Sociale partners in de sector bos en natuurbeheer hebben opdracht gegeven tot een arbeidsmarktanalyse en een evaluatie van het arbeidsmarktbeleid.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek en de evaluatie uit in samenwerking met Panteia. Een representatief beeld van de vraagkant van de arbeidsmarkt is verkregen door middel van een telefonische enquête onder werkgevers. De evaluatie heeft geleid tot concrete aanbevelingen.

VOOR WIE?

Sociale partners gebruiken het onderzoek voor bijstelling van het Activiteitenplan.