Arbeidsmarktinfrastructuur Holland-Rijnland

WAT?

In de arbeidsmarktregio Holland Rijnland is behoefte ontstaan aan meer inzicht in de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. In hoeverre sluit de huidige arbeidsmarktinfrastructuur in Holland Rijnland aan op de uitdagingen op de arbeidsmarkt en op de behoeften van individuele werkenden, werkzoekenden en werkgevers? De aanleiding voor deze vraag is de brief van het kabinet van 11 oktober 2022. Daarin benoemt het kabinet de ambitie om in iedere arbeidsmarktregio minimaal één loket in te richten met overal dezelfde naam (bijvoorbeeld ‘Werkcentrum’). Bij dit regionaal loket kunnen werkenden, werkzoekenden en werkgevers met al hun arbeidsmarktgerelateerde vragen terecht.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek uit naar de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Het onderzoek richt zich op de behoeften van werkgevers, werkenden en werkzoekenden (iedereen die hulp nodig hebben bij hun zoektocht naar werk, loopbaanontwikkeling en scholing) en werkgevers in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Ook brengen we de belangrijkste trends op de regionale arbeidsmarkt in kaart. Dat doen we door middel van circa 20 (groeps)interviews met (vertegenwoordigers van) dienstverleners op de arbeidsmarkt, werkgevers, werkzoekenden en werkenden. Daarnaast verzamelen we bestaande cijfers en onderzoeksrapporten over de regionale arbeidsmarkt en dienstverlening. Ten slotte vergelijken we Holland Rijnland met een andere arbeidsmarktregio waarin een meer geïntegreerde arbeidsmarktinfrastructuur bestaat.

VOOR WIE?

De opdrachtgever is het directeurenoverleg Regionale Samenwerking Arbeidsmarkt in Holland Rijnland. De onderzoeksuitkomsten zijn de basis voor een verbeteragenda/werkplan voor de toekomstige dienstverlening in een eventueel regionaal werkcentrum Holland Rijnland en een ijkpunt voor de bestaande dienstverlening van de diverse partners.