Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

WAT?

Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking ((Z)E(V)MB) hebben een zware zorgtaak. De invulling van hun eigen leven (gezinsleven, partnerrelatie en maatschappelijke participatie) wordt hierdoor voor een groot deel bepaald en meestal beperkt. Uit onderzoek van de werkgroep “Wij zien je wel” bleek dat het heel ingewikkeld is voor ouders van kinderen met (Z)E(V)MB om actief te blijven op de arbeidsmarkt. De oplossingen die zij vinden zijn daarnaast niet altijd gunstig voor hun financiële positie op de langere termijn.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben, samen met Slim Beleid en Andriessen Arbeidsparticipatie, onderzoek gedaan naar mogelijkheden die er zijn voor het bevorderen van arbeidsparticipatie van ouders met een kind met een ernstig verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Resultaat van dit onderzoek is een rapport en een overzicht voor ouders met daarin een overzicht van advies en ondersteuningsmogelijkheden.