Beleving Wet vereenvoudiging Wajong

WAT?

Uit de beleidsdoorlichting van de Wajong in 2018 bleek dat de Wajong met drie verschillende regelingen en verschillen in rechten en plichten tussen deze regelingen, complex is geworden. Daarom heeft de minister de Wet vereenvoudiging Wajong ingevoerd. Een begrijpelijke regeling, waarbij werken lonend is, waarbij mensen die gaan studeren er niet op achteruit gaan en mensen niet langer bang zijn hun uitkering te verliezen als ze gaan werken. De Wet vereenvoudiging Wajong is ingevoerd per 1 januari 2021. De werking van deze Wet wordt in 2024 onderzocht.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers en theRevolution voeren dit onderzoek gezamelijk uit. Voor dit kwalitatieve onderzoek willen we de beleving van personen met een Wajong in beeld brengen door ruim 45 interviews met de doelgroep zelf uit te voeren. Deze verhalen van de mensen met een Wajong uitkering vullen we aan met het perspectief van werkgevers en stakeholders.

VOOR WIE?

Het rapport dat de onderzoekers opstellen gaat naar verwachting in de zomer van 2024 naar de Tweede Kamer. Het rapport geeft een antwoord op de volgende vraag:

Hoe maken personen met een Wajong-uitkering keuzes over werk, meer werken of studeren, en welke effecten heeft de Wet vereenvoudiging Wajong daarop gehad?

Looptijd

september 2023 – juli 2024

Publicatie

Nog niet beschikbaar

Contactpersoon

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 508 603
LI: Mirjam