Determinanten van belevingsgerichte tussendoelen

WAT?

Sinds 2020 zijn voor de Belastingdienst vier zogenaamde belevingsindicatoren opgesteld die aansluiten bij de tussendoelen ‘adequate behandeling’, ‘effectief informeren’, ‘gemak bieden en fouten voorkomen’ en ‘corrigerend optreden’. Deze indicatoren worden gemeten door de verschillende doelgroepen (burgers, MKB-bedrijven, grote ondernemingen en fiscaal dienstverleners) daarover te bevragen in de Fiscale monitor.

De begrotingsvoorschriften schrijven voor dat bij KPl’s streefwaarden worden benoemd. Het werken met deze belevingsindicatoren en bijbehorende streefwaarden is alleen zinvol als duidelijk is wat de Belastingdienst moet doen om de scores op de belevingsindicatoren (positief) te beïnvloeden. De Belastingdienst heeft behoefte aan meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op de waardering van de tussendoelen en ‘aan welke knoppen je kunt draaien’ om de waardering van burgers en bedrijven positief te beïnvloeden.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren een literatuurstudie uit naar de determinanten van de belevingsgerichte tussendoelen. Onderwerpen zijn belastinggedrag en belasting compliance en vergelijkbare thematiek in andere contexten, zoals de wijze waarop andere publieke (uitvoerings-)organisaties (belevingsgerichte) tussendoelen positief pogen te beïnvloeden en naar de relatie tussen overheden en burgers en bedrijven. In aanvulling op de literatuur voeren we enkele expertinterviews uit.

VOOR WIE?

De Belastingdienst gebruikt de resultaten van het onderzoek bij het optimaliseren van de dienstverlening.

Looptijd

november 2023 – maart 2024

Publicatie

Nog niet beschikbaar

Contactpersoon

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart