Doorstroompunten en arbeidsmarktregio’s

WAT?

In 2023 is het wetsvoorstel ‘ Van school naar duurzaam werk’ gepubliceerd. Dit wetsvoorstel vraagt de doorstroom van voortijdig schoolverlaters naar werk een plek te geven in de regionale programma’s die Doorstroompunten opstellen. Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel gericht op een vernieuwde arbeidsmarktinfrastructuur, dat aanzet tot een verbeterde samenwerking rond verschillende doelgroepen.

De rol van partijen die in de regio samenwerken wordt in de toekomst groter, maar één van de knelpunten bij de samenwerking is nog niet opgelost. Dit betreft de indeling van de regio’s. De regio-indelingen van de Doorstroompunten en de arbeidsmarktregio’s zijn niet hetzelfde.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben de opdracht gekregen van de ministeries OCW en SZW om te onderzoeken of de verschillen in regio indeling in de toekomst voor problemen gaat zorgen. Hier is in 2018 onderzoek naar gedaan. De uitkomst van toen was dat de indeling inderdaad verwarring kan oproepen, maar dat de verwarring niet groot genoeg was om over te gaan op een herindeling van regio’s. Blijkbaar was een situatie ontstaan dat partijen in de praktijk om konden gaan met de verschillen in indeling.

Met de wetsvoorstellen die ontwikkeld worden, verandert de focus en taakinhoud van de Doorstroompunten en arbeidsmarktregio’s. Daarom is het verstandig opnieuw onderzoek te doen naar de knelpunten die regio’s ervaren en de wenselijkheid van het aanpassen van de regio-indeling.

Onze rol was het uitvoeren van acht groepsgesprekken in acht regio’s over de samenwerking en de knelpunten die men nu ervaart en mogelijk in de toekomst ervaart als gevolg van gewijzigde wetgeving.

VOOR WIE?

Het onderzoek voerden we uit in opdracht van de ministeries van SZW en OCW. Uiteraard is het rapport ook bedoeld voor de diverse partijen in de regio waarmee we in gesprek gaan: dan gaat het bijvoorbeeld om de Doorstroompuntcoördinatoren, de mensen uit de arbeidsmarktregio, de mensen van de centrumgemeenten en de mensen van de contactscholen. Mogelijk is het onderzoek ook interessant voor UWV en sociaal ontwikkelbedrijven.

Looptijd

september 2023 – februari 2024

Contactpersoon

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 508 603
LI: Mirjam