Dubbele Kinderbijslag Onderwijsredenen

WAT?

Naar aanleiding van de beleidsdoorlichting artikel 10 Tegemoetkoming ouders heeft staatssecretaris Van Ark een aantal vervolgonderzoeken aangekondigd. In december 2019 communiceerde zij hierover aan de Kamer. Eén van de vervolgonderzoeken gaat over het de dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen. Ouders kunnen deze dubbele kinderbijslag ontvangen omdat zij extra kosten maken wanneer hun kind om onderwijsredenen niet thuis kan wonen.

ONZE ROL?

Dit project voerden De Beleidsonderzoekers samen met Verwonderzoek uit. Centraal stond het doelbereik van de regeling en de extra kosten die verschillende groepen ouders maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ouders die een reizend beroep hebben of ouders van kind met veel talent op het gebied van sport of kunst. We beoordeelden de huidige regeling en zoeken naar verbeteringen waardoor de huidige regeling effectiever en efficiënter kan worden. Daartoe zijn we in gesprek gegaan met ouders en uitvoerders. Het rapport sluit af met handelingsperspectieven om de regeling minder complex te maken.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek was het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Koolmees stuurde eind april 2021 de kabinetsreactie over dit onderzoek voorzien van het rapport naar de Tweede Kamer.