Duurzame inzetbaarheid Bos en Natuur

WAT?

Cao-partijen in de sector bos en natuur hebben behoefte aan een onderzoek naar fysieke en psychische belasting van medewerkers die werkzaam zijn bij één van de kleinere organisaties in de sector. Ook hebben cao-partijen behoefte aan inzicht in de factoren die positief kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een fysiek of psychisch belastend beroep.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren dit onderzoek in samenwerking met Stigas uit. Doel van het onderzoek is te komen tot concrete maatregelen en handelingsperspectieven voor de korte en middellange termijn. Deze maatregelen en handelingsperspectieven richten zich nadrukkelijk op functies met een fysiek of psychisch zware belasting. De onderzoekers houden hierbij rekening met de kleinere bedrijven in de branche.

VOOR WIE?

Cao-partijen gebruiken het onderzoek om de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren.