Effectiviteit overbruggingsregeling transitievergoeding

WAT?

Per 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd en daarmee een nieuw ontslagrecht. Dit houdt onder andere in dat werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest bij een werkgever recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract. Dit geldt ook bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Tijdens de behandeling van de Wwz is geconstateerd dat het verschuldigd zijn van een transitievergoeding met name voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst, een relatief grote kostenpost kan zijn. Wanneer kleine werkgevers een medewerker willen ontslaan om bedrijfseconomische redenen, kan de betaling van de transitievergoeding leiden tot nog grotere financiële problemen. Daarom is bij amendement een overbruggingsregeling toegevoegd waardoor kleine werkgevers, die aan de voorwaarden voldoen, tijdelijk een lagere transitievergoeding hoeven te betalen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden, samen met SEO Economisch Onderzoek en HSI, de tussenevaluatie uit van de overbruggingsregeling transitievergoeding. Deze tussenevaluatie geeft antwoord op de vraag hoe effectief de overbruggingsregeling transitievergoeding is. Voor dit onderzoek zijn we in gesprek gegaan met stakeholders, bestudeerden we jurisprudentie en voerden we focusgroepen uit met ondernemers. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was een enquête onder werkgevers die het UWV gevraagd hebben gebruik te mogen maken van de overbruggingsregeling transitievergoeding. Het rapport is 23 november 2018 gepubliceerd.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit project is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op basis van deze tussentijdse evaluatie heeft minister Koolmees voorstellen gedaan om de criteria van de overbruggingsregeling te verruimen.