Evaluatie casemanager participatie

WAT?

Het Ministerie van SZW verstrekt subsidie aan COA ten behoeve van de casemanager participatie. De casemanagers participatie werken aan de vroege integratie en participatie van statushouders. Zij hebben de opdracht gekregen om de doorlopende lijn van azc naar gemeente te stimuleren en te faciliteren, en de integrale aanpak op azc’s te stimuleren en te faciliteren door te ondersteunen bij de toeleiding naar participatie-activiteiten. Dit betekent concreet dat de casemanagers participatie de samenwerking tussen azc’s, gemeenten en externe partijen (zoals vrijwilligersorganisaties) zullen stimuleren en faciliteren. Statushouders moeten hier de vruchten van plukken.

ONZE ROL?

Op verzoek van het Ministerie van SZW voerden wij de evaluatie uit van de casemanagers participatie. Er zijn interviews gehouden met de 12 casemanagers participatie, met extern betrokken partijen en de beschikbare stukken zijn geraadpleegd. Het rapport is hier te lezen.

VOOR WIE?

Het Ministerie van SZW gebruikt de evaluatie om de Tweede Kamer te informeren over de vroege integratie en participatie van statushouders. Het COA zal de evaluatie gebruiken om waar nodig bij te sturen in de taakopvatting en -uitoefening door de casemanagers participatie.