Evaluatie kennisinfrastructuur Vlaams Departement Werk en Sociale Economie

WAT?

Sinds 2021 heeft het Vlaamse Departement voor Werk en Sociale Economie (DWSE) een kennisagenda. De kennisagenda moet richting geven aan de kennis- en onderzoeksactiviteiten en de onderzoeksplanning van het departement. De kennisagenda vormt kortom de basis voor de kennisinfrastructuur. Naast de kennisagenda bestaat de kennisinfrastructuur van het departement uit een aantal al langer bestaande instrumenten voor de ontwikkeling, verspreiding en/of benutting van kennis, zoals het Steunpunt Werk en VIONA, het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering. Nu de kennisagenda in 2024 afloopt heeft DWSE behoefte aan een evaluatie van de huidige kennisinfrastructuur. De evaluatie bestaat uit twee componenten: 1) terugkijken naar de sterktes en zwaktes van de huidige kennisinfrastructuur en 2) vooruitkijken naar de gewenste toestand en de aanbevelingen en acties om daar te komen.

ONZE ROL?

Voor de uitvoering van de evaluatie werkt De Beleidsonderzoekers samen met AEF. We delen de evaluatieaanpak op in drie delen: terugkijken, vooruitkijken en aanbevelen. Terugkijkend evalueren we de kennisinfrastructuur, waarmee we de sterktes en zwaktes tot nu toe identificeren. Hiervoor voeren we een documenten- en literatuuranalyse uit en interviewen we de betrokken kennisgebruikers en kennisproducenten. Vooruitkijkend onderzoeken we kansen en bedreigingen richting de toekomst. Hiervoor organiseren we diverse workshops met betrokkenen. Samen geven deze een totaalbeeld (SWOT-analyse) van de kennisinfrastructuur. Onze aanbevelingen voor het verbeteren van kennisinfrastructuur baseren we vervolgens op dit totaalbeeld.

VOOR WIE?

DWSE gebruikt de evaluatie om zich te verantwoorden over het gehele kennissysteem in de jaren 2021-2024 en om te leren. Hiertoe leveren we tussentijds inzichten op die het departement kan gebruiken in het kader van de vorming van een nieuwe Vlaamse regering na de verkiezingen in juni 2024. Ook bevat de evaluatie een vooruitblik op de optimale organisatie van de kennisinfrastructuur van DWSE en de acties om daar te komen.

Looptijd

Maart 2024 – oktober 2024

Publicatie

Nog niet beschikbaar

Contactpersoon

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart