Evaluatie Kennisplatform Integratie en Samenleving

WAT?

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) is in 2015 opgericht om integratievraagstukken te voorzien van een stevige kennisbasis. KIS is een onafhankelijk kennisplatform dat subsidie ontvangt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. In 2021 loopt de huidige subsidieperiode af.

ONZE ROL?

We beoordelen de ontwikkeling, uitvoering en opbrengsten van de programma’s die KIS uitvoert, evenals de doeltreffendheid en de doelmatigheid van KIS. Daarnaast geven we handvatten voor eventuele aanscherping of evolutie van de kennisfunctie op het terrein van samenleving en integratie. Voor de evaluatie passen we het ‘Payback Framework’ toe. Dat is een analysemodel dat in de jaren negentig in Groot-Brittannië is ontwikkeld om de impact of ‘payback’ van toegepast onderzoek te meten. We zetten hiervoor een mix van methoden in: een survey onder stakeholders van KIS (verzorgd door Mediad), diepte-interviews met betrokkenen, een documentenstudie en case study’s waarbij we het gehele traject reconstrueren dat een selectie van kennisproducten van KIS heeft doorlopen: van identificatie van het vraagstuk tot de impact op beleid en uitvoering.

VOOR WIE?

Begin 2021 wil het ministerie van SZW besluiten over de continuering van het kennisplatform en de vorm daarvan. Daartoe laat SZW het kennisplatform evalueren door De Beleidsonderzoekers. Het rapport is hier te lezen.