Evaluatie Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

WAT?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opdracht gegeven tot een evaluatie van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Dit programma is bedoeld om de achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Hiervoor zullen onder meer een aantal pilots worden gestart waarin vernieuwende aanpakken worden getest. Dit moet kennis opleveren over doeltreffende en doelmatige interventies die na afloop van het programma VIA op grotere schaal kunnen worden geïmplementeerd en daarmee zouden moeten bijdragen aan een verbetering van de arbeidsmarktpositie van de doelgroep.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren de evaluatie uit in samenwerking met Verwonderzoek. Bij de uitvoering van de evaluatie kijken we naar vier aspecten van het programma VIA: proces, opgedane kennis, impact en borging (lessen). Daarvoor bestuderen we bestaande informatie over het programma en de pilots en voeren we interviews uit met belanghebbenden en betrokkenen.

Het eerste rapport is in oktober 2019 verschenen. Het tweede rapport verscheen in november 2020. Het derde en laatste rapport verscheen in november 2021.

VOOR WIE?

Het ministerie van SZW gebruikt de evaluatie om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang en resultaten van het programma VIA. Ook gebruikt het ministerie de evaluatie om inzicht te verkrijgen in lessen over het programma, over evidence based policymaking en over kennis en interventies voor structurele verbetering van de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.