Evaluatie Wet werk en zekerheid

WAT?

De Wet werk en zekerheid (Wwz), die vanaf 2015 in werking is getreden, is in 2020 geëvalueerd. De wet heeft als gevolg van het brede pakket aan maatregelen veel van de beoogde doelen gehaald.

De Wwz heeft gezorgd voor meer doorstroom van flexibele contracten naar arbeidscontracten met meer zekerheden, en meer baan-, werk- en inkomenszekerheid voor flexibele werknemers. Daardoor is het verschil tussen vaste en flexibele werknemers kleiner geworden. Ook heeft de wet de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van zowel werknemers als werkgevers bevorderd.

Tegelijkertijd heeft de Wwz nauwelijks geleid tot een sneller en goedkoper ontslagstelsel dat werknemers activeert en werkgevers stimuleert om werknemers sneller in (vaste) dienst te nemen. Ook de WW-maatregelen hebben nauwelijks gezorgd voor activering van werklozen, ondanks een gedeeltelijke verlaging van de inkomenszekerheid.

ONZE ROL?

De Evaluatie van de Wwz is door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met De Beleidsonderzoekers, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en Mediad Data B.V. uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij zijn de maatregelen in de Wwz geëvalueerd die betrekking hebben op flexibele arbeid, ontslag, en de WW. Het gaat daarbij om de activerende werking van de Wwz, de balans tussen flexibiliteit en zekerheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, en de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Wwz.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit onderzoek was het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De resultaten van het overkoepelende rapport en de onderliggende deelrapporten zijn hier te vinden.