Evaluatiekader maatregelen Actieplan ‘perspectief voor vijftigplussers’

WAT?

Het kabinet heeft samen met sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid maatregelen genomen om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te verbeteren. Hiervoor hebben ze het Actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers” opgesteld.

ONZE ROL?

Ter voorbereiding op de nog uit te voeren evaluatie van het Actieplan voeren De Beleidsonderzoekers in samenwerking met Epsilon Research een opdracht uit voor het ministerie van SZW. Doel van deze opdracht is het opstellen van een evaluatiekader voor de monitoring en evaluatie van de maatregelen binnen het Actieplan, inclusief een opzet voor de te gebruiken evaluatiemethoden (waaronder gegevenssets, gegevensbronnen etc.).

VOOR WIE?

Het ministerie van SZW gebruikt het onderzoek om de aanbesteding van de evaluatie vorm te geven én ter verantwoording in de Tweede Kamer.