Evaluatiekader Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

WAT?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2018 gestart met het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Met dit programma wil de Rijksoverheid samen met andere betrokkenen de achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond te lijf gaan. Dit gebeurt door het testen van vernieuwende aanpakken in praktijk (pilots), zodat de meest kansrijke ideeën later breder geïmplementeerd kunnen worden.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers ontwikkelen het evaluatiekader voor het programma VIA. We adviseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het zo evalueerbaar mogelijk maken van de pilots binnen het programma. Het evaluatiekader geeft inzicht in de beleidstheorie van het programma en de mogelijkheden om het programma te monitoren en te evalueren. In dit project werken we samen met Epsilon Research en Gregor Walz Onderzoek & Advies.

VOOR WIE?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de inzichten voor drie doelen: 1) het aanscherpen van de pilots binnen het programma VIA, 2) het aanbesteden van de monitoring en evaluatie van de pilots en 3) het informeren van de Tweede Kamer. Het eerste tussenrapport is op 15 november 2018 gepubliceerd. Het tweede tussenrapport op 12 november 2019.