Experiment dienstverlening IVA en Wajong-DGA

WAT?

UWV kan sinds april 2023 re-integratieondersteuning bieden aan mensen met een IVA- of Wajong DGA-uitkering. Gedurende het experiment wordt onderzoek gedaan naar deze ondersteuning door UWV. Op basis van de uitkomsten van dit experiment wordt een besluit genomen over het al dan niet structureel voortzetten van de dienstverlening aan deze groepen. Resultaten van het onderzoek worden opgeleverd in de zomer van 2024, in het najaar van 2025 en in het najaar van 2028.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers evalueren dit experiment met het geven van dienstverlening aan mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn (IVA) of duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben (Wajong DGA). Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de verwachtingen en ondersteuningsbehoeften van cliënten, de waardering van en ervaring met de dienstverlening van UWV en de ervaring met aan het werk komen en blijven.

VOOR WIE?

De kwalitatieve evaluatie wordt uitgevoerd in opdracht van UWV. UWV doet zelf kwantitatief onderzoek. De resultaten van het kwantatieve onderzoek worden door De Beleidsonderzoekers meegenomen in de rapportage,

Looptijd

september 2023 – juli 2028

Publicatie

Nog niet beschikbaar

Contactpersoon

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 508 603
LI: Mirjam