Expertmeetings Besluit bijstandverlening zelfstandigen

WAT?

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) bestaat in zijn huidige vorm sinds 1995 en is met de invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) in 2004 voor het laatst inhoudelijk gewijzigd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil tussen oktober 2017 en maart 2018 zeven expertmeetings organiseren over (raakvlakken van) het Bbz. Doel van de bijeenkomsten is samen na te denken over verschillende aspecten van het ondernemerschap en het Bbz. Tijdens de expertmeetings komen mogelijkheden en onmogelijkheden, kansen en bedreigingen aan bod.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers organiseren de expertmeetings. Enerzijds verzorgen wij de procesmatige ondersteuning van de sessies. We versturen de uitnodigingen en we regelen de locaties en de catering. Aan de andere kant leveren De Beleidsonderzoekers ook de voorzitter en notulist voor de expertmeetings en ondersteunen we het ministerie bij de inhoudelijke voorbereiding van de sessies.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit project is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat de bijeenkomsten wil gebruiken in het kader van de brede heroverweging van het Bbz.