Flexibiliteit & zekerheid en wendbaarheid & weerbaarheid in de kinderopvang

WAT?

Sociale partners in de kinderopvang hebben een aantal belangrijke thema’s benoemd voor de komende cao periode. Daarbij is de behoefte ontstaan aan nader onderzoek. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is vast te stellen welke behoeften en wensen werkgevers en werknemers in de kinderopvang hebben ten aanzien van flexibiliteit en zekerheid. Het tweede doel is vast te stellen wat de oorzaken zijn van de (ervaren) werkdruk en werkbelasting in de kinderopvang.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit onder werkgevers en werknemers in de sector kinderopvang. Het gaat daarbij om het zo goed mogelijk weergeven van de feiten. Daarbij wordt door de onderzoekers tevens nagegaan in hoeverre verschillende factoren al of niet beïnvloedbaar zijn. Sociale partners houden zelf de regie over hoe ze daar een vervolg aan geven. Lees hier het rapport.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek is FCB namens het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK), die de resultaten wil gebruiken om de cao in de toekomst verder vorm te geven.