Focusgroepen concurrentiebeding

WAT?

Het concurrentiebeding is door werkgevers in de arbeidsovereenkomst op te nemen om relevante kennis en knowhow te beschermen bij het vertrek van een werknemer naar een concurrent. Uit onderzoek is gebleken dat het concurrentiebeding niet altijd op deze manier wordt gebruikt. Dit kan leiden tot een beperking van de arbeidsmobiliteit van werknemers. Het kabinet is van plan het concurrentiebeding te moderniseren en heeft daarom een aantal beleidsopties uitgewerkt. Tijdens de uitwerking van de beleidsopties heeft het ministerie van SZW behoefte aan contact met werkgevers en werknemers. Het ministerie wil hen betrekken bij de modernisering van het concurrentiebeding.

ONZE ROL?

Het ministerie heeft gesprekken laten uitvoeren met werkgevers en werknemers over de wijze waarop zij het concurrentiebeding nu beleven en wat de verschillende beleidsopties voor hen zouden betekenen. Deze gesprekken zijn uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers. Tijdens de gesprekken zijn in aparte groepen telkens 4 tot 6 werknemers of 4 tot 6 werkgevers met elkaar in gesprek gegaan over het concurrentiebeding en de verschillende beleidsopties. Op basis van deze gesprekken is een rapport opgesteld.

VOOR WIE?

Het rapport biedt inzicht in de mening van werkgevers en werknemers op het concurrentiebeding en de verschillende beleidsopties. Het rapport wordt als input meegenomen in de vervolgstappen van het traject modernisering van het concurrentiebeding. Het rapport is hier te vinden.