Focusgroepen flexibele arbeid

WAT?

Veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van een tijdelijk contract. Dit kan voor onzekerheid zorgen. Zekerheid in werk geeft werkenden grip op het werkende leven, zorgt ervoor dat mensen stappen kunnen zetten in levensloopfasen en werk en privé goed kunnen combineren. Het kabinet vindt dat de huidige flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten. Werknemers met een flexibel contract lopen meer risico’s en hebben minder zekerheden dan werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Werknemers in de flexibele schil verkeren meestal in een minder sterke positie op de arbeidsmarkt en blijven daar langduriger in vastzitten. In lijn met het rapport van de Commissie-Borstlap en het SER MLT-advies wil het ministerie oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter reguleren.

ONZE ROL?

De wijze waarop werkenden en werkgevers reageren op de maatregelen die het ministerie uitwerkt, heeft het ministerie laten onderzoeken met behulp van een aantal online focusgroepen. Er zijn zes gesprekken gevoerd met werknemers en twee gesprekken met werkgevers. Doel van deze gesprekken was te toetsen hoe werknemers en werkgevers reageren op de concrete maatregelen die het ministerie momenteel uitgewerkt. Het betreft maatregelen rondom tijdelijk werk, werken op oproepbasis en uitzendwerk, die zijn uitgewerkt in de Kamerbrief van april 2023. Tijdens de gesprekken is ingegaan op flexibele arbeid in het algemeen en de voorgenomen maatregelen in het bijzonder.

VOOR WIE?

Het rapport biedt inzicht in de meningen van werknemers en werkgevers over flexibele arbeid en de voorgenomen maatregelen van het ministerie. Het rapport geeft het ministerie handvatten om de maatregelen op het gebied van tijdelijke, oproep- en uitzendcontracten verder vorm te geven. Het rapport is hier te vinden.