Gelijke kansen bij re-integratie

WAT?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) beoogt de kansen van mensen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Europa en Nederland ondersteunen projecten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. In de programmaperiode 2014-2020 is door de Europese Commissie extra aandacht gevraagd voor de (horizontale) thema’s gelijke behandeling van mannen en vrouwen, gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen en non-discriminatie (afgekort GKND). Ter voorbereiding op de nieuwe programmaperiode heeft het ministerie van SZW de Gelijke Kansenspiegel laten uitvoeren. De Gelijke Kansenspiegel bestaat uit twee delen: (1) een data-analyse door het CBS en (2) groepsgesprekken met gemeentemedewerkers, met de uitkomsten van de CBS-analyse als gespreksbasis. De uitkomsten van deze Gelijke Kansenspiegel worden vervolgens als input gebruikt voor de invulling van het ESF-programma 2021-2027. Ook worden de uitkomsten gedeeld met de arbeidsmarktregio’s (AMR’s). De AMR’s kunnen de uitkomsten vervolgens gebruiken om gerichte aanpakken op het thema GKND te ontwikkelen.

ONZE ROL?

In 2021 hebben wij online intervisiegesprekken georganiseerd met 76 re-integratieprofessionals van 25 verschillende arbeidsmarktregio’s. In deze open gesprekken is ingegaan op het thema discriminatie binnen het re-integratieproces van gemeenten. De Beleidsonderzoekers waren verantwoordelijk voor de organisatie, de leiding van de intervisiegesprekken, de terugkoppeling naar de deelnemers, de analyse en de rapportage. Doordat de gesprekken online werden uitgevoerd was het mogelijk per groep mensen van verschillende arbeidsmarktregio’s met elkaar in overleg te laten gaan.

VOOR WIE?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de opgehaalde informatie als input voor het ESF+-programma 2021-2027. Het rapport is hier te vinden.