Ervaringsonderzoek huishoudboekje

WAT?

De gemeente Utrecht is in 2016 gestart met het project Huishoudboekje met als doel Utrechtse burgers met financiële problematiek in een vroeg stadium te ontzorgen. De gemeente Rotterdam is in 2020 gestart met een pilot voor hetzelfde instrument. De gemeenten hebben gezamenlijk een ervaringsonderzoek laten uitvoeren naar het Huishoudboekje.

ONZE ROL?

Mediad en De Beleidsonderzoekers voerden dit ervaringsonderzoek samen uit. Aan de hand van 60 gesprekken met deelnemers, begeleiders, uitvoerend medewerkers en ex-deelnemers hebben de onderzoekers in kaart gebracht wat de ervaringen zijn met het Huishoudboekje en welke verbetermogelijkheden er zijn.

VOOR WIE?

De gemeenten Utrecht en Rotterdam hebben opdracht gegeven tot de uitvoering van dit onderzoek. Het rapport is hier te vinden.