Inzicht in kinderarmoede

WAT?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil weten wat het voor kinderen betekent om in armoede te leven en hoe armoede verweven is met belemmeringen op verschillende leefgebieden, zoals onderwijs, gezondheid, wonen en vrije tijd. Ook heeft het ministerie behoefte aan inzicht in de acties die departementen en andere partijen kunnen nemen om deze belemmeringen weg te nemen. Het onderzoek komt voort uit de reactie van Staatssecretaris Van Ark op verschillende onderzoeksrapporten en moties waarin wordt opgeroepen tot een reductiedoelstelling voor armoede onder kinderen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek uit in samenwerking met Bureau Omlo en de Hogeschool Utrecht. De kern van het onderzoek bestaat uit acht case studies bij kinderen die leven in armoede. De case studies resulteren in portretten waarin we de armoedeproblematiek vanuit het perspectief van het kind, de ouder(s) en een eventueel betrokken professional belichten. Voor het onderzoek zetten we tevens de literatuur op een rij en voeren we expertinterviews uit. We sluiten het onderzoek af met workshops waarin we samen met diverse partijen oplossingsrichtingen bedenken voor kinderarmoede.

VOOR WIE?

Het ministerie van SZW gebruikt het onderzoek om de Tweede Kamer te informeren over kwalitatieve aspecten van kinderarmoede. Tevens bevat het rapport adviezen over het opzetten van een kwalitatieve monitor.