Kenmerken doelgroep banenafspraak

WAT?

In 2019 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie wilde het ministerie meer inzicht in de achtergrondkenmerken van de verschillende subdoelgroepen van de Wet banenafspraak en de mate waarin deze achtergrondkenmerken de kans op het vinden, behouden en verliezen van werk van de doelgroep beïnvloeden. Het ministerie wil zo ook meer inzicht krijgen in de wijze waarop instrumenten worden ingezet door gemeenten en UWV.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers en Epsilon Research voerden dit onderzoek uit. Het heeft bestaan uit vier onderdelen. Allereerst zijn klantmanagers bij een aantal gemeenten geïnterviewd, vervolgens is een analyse gedaan op de bestanden van gemeenten en UWV, daarna zijn dossiers een aantal gemeenten bestudeerd. De laatste stap, voordat we het rapport geschreven is, was een workshop met de gemeenten die meewerken aan het onderzoek om de resultaten te bespreken.

VOOR WIE?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is een begeleidingscommissie met daarin onder andere ook de Landelijke Cliëntenraad, de VNG, Divosa, sociale partners en UWV. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.