Knelpunten in de WW

WAT?

Het ministerie van SZW heeft een systematisch overzicht laten maken van knelpunten die werknemers, werkgevers en UWV ervaren met de werkloosheidswet, de WW. Het huidige WW-stelsel beoogt maatwerk te bieden aan werknemers die hun baan verliezen, zodat zij bescherming krijgen tegen de gevolgen van loonverlies tijdens onvrijwillige werkloosheid. Daarnaast is een doel van de WW mensen te stimuleren weer aan het werk te gaan. Om de reikwijdte van de WW niet te groot te maken zijn er uitzonderingen en specifieke regels opgesteld. Dit heeft geleid tot gedetailleerde en op onderdelen complexe regelgeving.

ONZE ROL?

Samen met theRevolution en de Vrije Universiteit voerden De Beleidsonderzoekers dit onderzoek uit. Doel was primair het verkrijgen van zicht en inzicht in de knelpunten van de WW vanuit de drie verschillende perspectieven: de werknemer, de werkgever en UWV. Inzicht in de knelpunten kan uiteindelijk leiden tot handelingsperspectieven voor oplossingen. Tijdens het onderzoek voerden we gesprekken uit met medewerkers van UWV die de uitvoering van de WW verzorgen, met werknemers en werkgevers en met een aantal experts.

VOOR WIE?

Het eindrapport van dit onderzoek is inmiddels gedeeld met de Tweede Kamer. Het biedt de minister handvatten om verder te werken aan vereenvoudiging van de werkloosheidswet. Het rapport biedt een totaaloverzicht van de knelpunten die worden ervaren door de verschillende betrokkenen.