Marktbehoefte en toegevoegde waarde pilot Sociaal Innovatiefonds

WAT?

De pilot voor het Sociaal Innovatiefonds (SIF) is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het Coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat het kabinet samen met sociale partners, gemeenten en het UWV meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk wil begeleiden. Het SIF heeft als doel om werkgevers te helpen en te ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen aan te nemen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, waaronder mensen uit de doelgroep banenafspraak en statushouders. Door het sluitend maken van de businesscase van de werkgever beoogt het publiek-private fonds bij te dragen aan duurzame banen voor de doelgroep op passend niveau en in een arbeidscultuur waar zij zich thuis voelen. Een lening van het SIF zou de drempels weg kunnen nemen die werkgevers ervaren bij overgaan tot grootschalige investeringen in de baancreatie voor kwetsbare groepen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren samen met Andersson Elffers Felix onderzoek uit naar het SIF. Op de eerste plaats kijken we naar de marktbehoefte. Wat is de behoefte van (sociale) ondernemers, de arbeidsmarktregio en financiers (die mee willen financieren bij werkgeversdeals) aan een dergelijk instrument? Hiervoor voeren we interviews met deze stakeholders uit en houden we een enquête onder bruto 10.000 (sociale) ondernemers).

Op de tweede plaats analyseren we de toegevoegde waarde van het fonds ten opzichte van de reeds bestaande private en publieke instrumenten. Hiervoor brengen we het financieringslandschap voor sociaal en inclusief ondernemen in kaart en vergelijken we alternatieven voor het SIF met behulp van het business model canvas.

VOOR WIE?

De informatie uit het onderzoek is van belang voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een beslissing te nemen over het wel of niet breder uitrollen van het Sociaal Innovatiefonds.

Looptijd

september 2023 – april 2024

Publicatie

Contactpersoon

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart