Meta-analyse re-integratie tweede spoor

WAT?

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om het stelsel van loondoorbetaling bij ziekte te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren. Eén van de onderdelen van de gemaakte afspraken is het uitvoeren van experimenten om de succeskans te verbeteren van re-integratie tweede spoor (Kamerbrief loondoorbetaling bij ziekte, 2018). Dit is re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever.

Parallel aan de experimenten loopt een onderzoeksprogramma dat bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een meta-analyse. Aanleiding hiervoor is de behoefte die stakeholders hebben aan een overzicht van lessen uit het bestaande onderzoek naar en de ervaringen met re-integratie tweede spoor. Dit overzicht bestaat nog niet.

ONZE ROL?

De meta-analyse die wij uitvoeren bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een literatuurstudie naar relevante contexten, interventies en werkzame mechanismen bij re-integratie van zieke werknemers.
  2. Interviews met deskundigen en vertegenwoordigers van stakeholders.
  3. Casestudies waarbij we een aantal veelbelovende aanpakken uitdiepen.

De meta-analyse levert twee eindproducten op: een praktische handreiking en een infographic.

VOOR WIE?

De meta-analyse moet praktisch toepasbare inzichten opleveren voor de betrokken actoren bij re-integratie tweede spoor: individuele werkgevers en werknemers, professionals (o.a. arbodiensten, re-integratiebedrijven, uitzendbureaus, verzekeraars), sociale partners en Rijksoverheid. Het rapport is hier te lezen.