Onderzoek wezenuitkering

WAT?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het beschermen van nabestaande partners en wezen tegen de verwachte financiële gevolgen van het verlies van een partner of ouders(s). Nabestaanden kunnen – onder voorwaarden – gebruik maken van de Algemene nabestaandenwet. In 2019 is de wetgeving rondom nabestaanden doorgelicht. Toen is echter geen onderzoek naar de wezenuitkering gedaan. De Beleidsonderzoekers hebben nader onderzoek gedaan naar de werking van de wezenuitkering.

ONZE ROL?

Kern van het onderzoek vormden gesprekken met wezen en/of hun verzorgers. Via de SVB, die de wezenuitkering betaalt aan wezen en verzorgers, zijn zoveel mogelijk wezen en verzorgers gevraagd hun medewerking aan het onderzoek te verlenen. Tijdens de gesprekken met wezen en verzorgers stonden thema’s als de betekenis van de wezenuitkering, de aanvraagprocedure bij de SVB en de mogelijke verbeteringen in de dienstverlening centraal.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit onderzoek was het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie gebruikt de resultaten om meer inzicht te krijgen in de werking van de wezenuitkering en de mogelijke verbeterpunten. Het rapport is hier te vinden.