Ontwijkingsroutes hoge WW-premie

WAT?

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is premiedifferentiatie naar de aard van het contract ingevoerd. Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor vaste contracten en een hogere WW-premie voor flexibele contracten. Er bestaan zorgen bij de Eerste en Tweede Kamer dat werkgevers proberen via strategisch gedrag de hoge WW-premie te ontwijken, zodat zij een lage WW-premie kunnen afdragen, maar de arbeid toch flexibel kunnen inzetten.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden samen met Epsilon Research en de Vrije Universiteit onderzoek uit naar de ontwijking van de hoge WW-premie. Belangrijkste vraag daarbij was welke situaties zich voordoen waarbij werkgevers de hoge WW-premie omzeilen, terwijl er toch sprake is van weinig zekerheid voor werknemers of tussentijds een beroep op de WW kan worden gedaan. Bij de invoering van de wet zijn er een aantal ontwijkingsroutes geïdentificeerd, in overleg met UWV zijn de benutting in de praktijk van de vooraf gesignaleerde ontwijkingsroutes nader onderzocht.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek was het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is bij dit onderzoek nauw samengewerkt met UWV. Resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.