Persoonlijke begeleiding in de bijstand

WAT?

Steeds meer gemeenten verleggen hun aandacht van de meest kansrijke bijstandsgerechtigden naar de mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep mensen was de afgelopen jaren vaak geen geld om hen te begeleiden. Tilburg, Leiden en Helmond hebben een nieuwe aanpak in pilotvorm getest voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Doel? Mensen in beeld brengen, leren kennen en van daaruit kijken wat de participatiemogelijkheden zijn en welke ondersteuning nodig is.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben in samenwerking met ZINZIZ de werkzame bestanddelen van de pilots in Tilburg, Leiden en Helmond onderzocht. Ook zijn lessen getrokken voor Rijk en gemeenten. Voor het onderzoek hebben wij gesproken met uitvoerend professionals binnen en buiten de drie gemeenten, met beleidsmedewerkers en deelnemers. Ook hebben we documentatie en cijfers over de pilots bestudeerd.

VOOR WIE?

Het rapport bevat lessen voor Rijk en gemeenten hoe zij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden, wat daarbij werkt en welke randvoorwaarden nodig zijn. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn samengevat in een infographic.