Procesevaluatie Evidence Based coachen op de Werkvloer

WAT?

Sw-bedrijf Amfors heeft van ZonMW een subsidie ontvangen voor het traject ‘Evidence Based coachen op de Werkplek’. Doel van dit traject is het ontwikkelen van een nieuwe begeleidingsstandaard voor praktijkbegeleiders bij Amfors en sw-bedrijf Pantar. Centraal hierin staat de ontwikkeling van een praktijkgerichte leidraad Motiverende Gespreksvoering en training van praktijkbegeleiders, zodat zij deze veelbelovende gesprekstechniek kunnen toepassen. Praktijkbegeleiders worden hiermee beter uitgerust om sw-medewerkers ondersteuning te bieden in hun ontwikkeling naar passend werk.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren een procesevaluatie uit van de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het traject. We starten met het reconstrueren van de interventietheorie: wat zijn de aanleiding en doel van het traject en op welke wijze en binnen welke randvoorwaarden moeten welke problemen worden opgelost? We volgen de implementatie en uitvoering op de voet door middel van observaties en gesprekken met alle betrokkenen.

VOOR WIE?

Amfors gebruikt de tussentijdse resultaten als input voor de leidraad Motiverende Gespreksvoering en om het traject eventueel bij te stellen. De definitieve onderzoeksresultaten geven ook andere (sw-)organisaties inzicht in de wijze waarop Motiverende Gespreksvoering kan worden geïmplementeerd en welke randvoorwaarden daarbij van belang zijn.