Procesevaluatie Tozo

WAT?

In reactie op de coronacrisis kondigde het kabinet in het voorjaar van 2020 een pakket noodmaatregelen aan, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo voorziet zelfstandigen van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De Tozo wordt uitgevoerd door gemeenten. De ontwikkeling van de Tozo was een samenwerking van het ministerie van SZW, VNG en Divosa.

ONZE ROL?

We voerden een procesevaluatie uit van Tozo 1 (geheel) en Tozo 2 (ontwikkeling en implementatie). Dit onderzoek had betrekking op de periode 15 maart-30 juni 2020. Onderdeel daarvan was het in kaart brengen van het proces van ontwikkeling van de Tozo en de ondersteuning voor gemeenten, de samenwerking binnen de projectorganisatie en de ervaringen van gemeenten met de geboden ondersteuning.

VOOR WIE?

Het ministerie van SZW, in samenwerking met VNG en Divosa, wilde terugblikken op het proces van totstandkoming van de Tozo en daar lessen voor de toekomst uit te halen. Ons rapport is hier te vinden.