Publiek private samenwerking aanpak jeugdwerkloosheid

WAT?

Al een aantal jaar staat het verminderen van de werkloosheid onder jongeren hoog op de agenda. Het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid wil de samenwerking tussen uitzendbureaus en gemeenten verbeteren, zodat werkloze jongeren snel gematcht kunnen worden op een baan. Daartoe worden een pilot met STOOF Scholingsvouchers uitgevoerd.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers leveren een projectleider voor de uitvoering van de pilots. Deze projectleider geeft ondersteuning door bijvoorbeeld een plan van aanpak voor de Pilot Scholingsvouchers te schrijven. Ook verzorgen wij de evaluatie van de pilots publiek private samenwerking.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit project is het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De projectleiders van de arbeidsmarktregio’s en de uitzendbureaus kunnen gebruik maken van de ondersteuning van De Beleidsonderzoekers.