Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid agrarisch en groen

WAT?

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van het ministerie van SZW in werking getreden. De regeling loopt tot en met het jaar 2025. De regeling is een onderdeel van de pensioenafspraken die zijn gemaakt met sociale partners en heeft als doel het faciliteren van sociale maatwerkafspraken over duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden. Het eerste tijdvak is bestemd voor het aanvragen van subsidie voor sectoranalyse. Het tweede tijdvak betreft de aanvraag voor subsidie voor een activiteitenplan.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers ondersteunen Actor bij de uitvoering van de analyses in de agrarische en groene sectoren. Het doel van dit onderzoek is de ondersteuning bij de uitvoering van de veldresearch en het opstellen van de rapportage per sector. De opzet is gefaseerd en bestaat uit drie stappen: desk research, groepsgesprekken en rapportage. De desk research is door Actor gerealiseerd. De Beleidsonderzoekers voeren de veldresearch en rapportage uit. De te beantwoorden onderzoeksvragen zijn voor deel door het ministerie van SZW opgesteld en zijn voor een deel sectorspecifiek.

VOOR WIE?

Colland is de opdrachtgever van dit onderzoek. Binnen Colland heeft een aantal sectoren een subsidie voor de sectoranalyse aangevraagd. Actor coördineert de aanvraag en voert zelf een deel van de sectoranalyses uit. Voor ondersteuning bij de uitvoering van de sectoranalyses heeft Actor De Beleidsonderzoekers gevraagd.