Synthese effectevaluatie Wajongdienstverlening

WAT?

UWV is in 2018 gestart met een nieuw dienstverleningsmodel Wajong. Centraal hierin staat dat UWV álle Wajongers met arbeidsvermogen actueel in beeld heeft. Dit doet UWV door onder ander gesprekken te voeren met Wajongers en door qua dienstverlening meer gebruik te maken van extern ingekochte dienstverlening gericht op aanbodversterking. UWV heeft De Beleidsonderzoekers gevraagd de bestaande kennis over het nieuwe dienstverleningsmodel Wajong bij elkaar te brengen in één rapport.

ONZE ROL?

De hoofdvraag die De Beleidsonderzoekers beantwoorden is ‘In welke mate kan de dienstverlening van UWV voor de Wajong als doeltreffend en doelmatig worden gezien?’. Naast het bij elkaar brengen en met elkaar in verband brengen van bestaande kennis is onze rol ook het geven van aanbevelingen en handvatten voor UWV en het ministerie van SZW om de dienstverlening doeltreffender te maken en/of de activerende dienstverlening aan Wajongers te herijken. In ons uiteindelijke rapport belichten we de Wajongdienstverlening vanuit alle relevante invalshoeken en perspectieven: de Wajongers, de professional, re-integratie en arbeidsmarkt.

VOOR WIE?

UWV en het ministerie van SZW gebruiken de resultaten van het onderzoek om in 2024 de Tweede Kamer te informeren.