Uitzendwerk en human skills

WAT?

Human skills zijn cruciaal voor de toekomst door de snel veranderde arbeidsmarkt, innovaties en globalisering. Uitzendbureaus en inlenende bedrijven hechten groot belang aan human skills. Maar het structureel onderzoeken, vastleggen en ontwikkelen gebeurt nog maar heel weinig. Terwijl het vastleggen van human skills de mogelijkheden biedt om de kwaliteit van de dienstverlening van uitzendbureaus te vergroten. Voor uitzendkrachten zou deze informatie hun kansen op de arbeidsmarkt sterk vergroten. Inlenende bedrijven krijgen kwalitatief betere en productieve uitzendkrachten.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben onderzocht welk belang uitzendbureaus en inleners hechten aan human skills van uitzendkrachten en in hoeverre human skills worden vastgelegd. In totaal 212 uitzendbureaus hebben deelgenomen aan een online onderzoek. Daarnaast zijn 414 inleners bereikt: werkgevers met minimaal 100 werknemers die in de afgelopen twee jaar uitzendkrachten hebben ingezet. De brede benadering is voorafgegaan door een kwalitatief vooronderzoek, waarbij bestaande literatuur is doorgenomen en experts face-to-face zijn geïnterviewd. Het onderzoek is afgerond met samenhangend advies gericht op het verder stimuleren van human skills binnen de uitzendwereld. Contactpersoon is Peter Donker van Heel

VOOR WIE?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche). STOOF is het scholingsfonds voor de flexbranche. STOOF stimuleert, initieert en financiert opleidingen voor flexibele en vaste medewerkers binnen de flexbranche en wordt paritair bestuurd door: ABU, NBBU, CNV Vakmensen, FNV, LBV en De Unie. Het onderzoek is geschikt voor uitzendbureaus, payrollondernemingen en andere organisatie die zich bezighouden met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het eindrapport is inmiddels gepubliceerd op de site van STOOF.