Veilig en gezond werken zelfstandigen agrarische en groene sector

WAT?

Stigas heeft opdracht gegeven onderzoek te doen naar de arbeidsomstandigheden van zelfstandig ondernemers en gezinsbedrijven in de agrarische en groene sector. Het onderzoek komt voort uit een plan van aanpak van de sector om gezond en veilig werken te bevorderen bij werkenden die geen vaste of directe werkgever-werknemerrelatie hebben, zoals zzp’ers, meewerkende gezinsleden in gezinsbedrijven, seizoenskrachten en vrijwilligers. Ondanks dat er in de agrarische en groene sector veel gewerkt wordt met deze doelgroepen, bereikt de informatie over veilig en gezond werken hen onvoldoende. Ook is er voor deze doelgroepen geen automatische toegang tot arbozorg. En er is weinig bekend over de wijze waarop deze doelgroepen invulling geven aan preventie en arbeidsgerelateerde zorg en welke kansen en belemmeringen daarbij spelen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren een onderzoek uit dat bestaat uit twee onderdelen. Zo’n 10.000 zelfstandig ondernemers en gezinsbedrijven krijgen het verzoek mee te werken aan een enquête. De enquête is gericht op de mate waarin bedrijven (bezig zijn met) veilig en gezond werken, eventuele belemmeringen daarbij en behoeften van bedrijven aan ondersteuning. Door middel van 12 diepte-interviews met zelfstandig ondernemers en gezinsbedrijven geven we een nadere inkleuring aan de resultaten van de enquête.

VOOR WIE?

Stigas gebruikt de resultaten van het onderzoek om voorlichtingsactiviteiten en een preventieaanbod te ontwikkelen dat is afgestemd op de doelgroep.