Vergelijking loonkostensubsidie met loondispensatie

WAT?

Op 29 oktober 2018 heeft staatssecretaris Van Ark de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van het onderzoek was om een goed onderbouwd inzicht te geven in de werking en effectiviteit van loonkostensubsidie (in de Participatiewet) en loondispensatie (in de Wajong). De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de uitwerking van het brede offensief om meer arbeidsgehandicapten aan werk te helpen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben samen met APE Public Economics tussen oktober 2016 en september 2018 het onderzoek uitgevoerd. De Beleidsonderzoekers waren verantwoordelijk voor het kwalitatieve deel. Daarbij zijn in acht arbeidsmarktsregio’s gesprekken gevoerd met gemeenten en UWV, met een aantal werkgevers en met werknemers die werken met loonkostensubsidie of loondispensatie.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit project was het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De staatsecretaris heeft het rapport van APE en De Beleidsonderzoekers samen met een brief gestuurd waarin haar belangrijkste conclusies zijn beschreven.